Slovíčko – svátek Krista Krále

Sv. Evangelium podle Jana (18, 33-37).

Za onoho času řekl Pilát k Ježíšovi: Ty jsi král židovský? Ježíš odpověděl: Sám od sebe to pravíš, či jiní pověděli ti o mně? Pilát odpověděl: Zdali jsem já Žid? Národ tvůj a velekněží vydali mi tebe. Co jsi učinil? Ježíš odpověděl: Království mé není z tohoto světa. Kdyby z tohoto světa bylo království mé, služebníci moji bránili by, abych nebyl vydán Židům; ale království mé není odtud. I řekl mu Pilát: Tedy králem jsi ty? Ježíš odpověděl: Ano, já jsem král. Já jsem se k tomu narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší hlas můj.

Ježíš Kristus, ponížený, zrazený a vydaný vlastním národem do rukou hříšníků, vydává svědectví pravdě. On je Pravda. Pravda, která nekřičí na ulicích, Pravda která promlouvá jen k tomu, kdo otevře uši své duše. Jak to učinit, jak zaslechnou hlas Pravdy? Především je třeba odmítnou lež Zlého. Jakou lež? Lež o tom, že je možné vybudovat dokonalé a věčné království tady na zemi a že je nutné odmítnout ponížení, nepochopení a jiné nepříjemnosti vyplývající z života podle pravdy. To nebyl schopen udělat Pilát. Pravda k němu promlouvala, ale on se příliš držel pozemského království, nebyl ochoten nic obětovat (své postavení, pohodlí…).

Uznávám Ježíše Krista za svého krále? Jak to dělám? Jen verbálně? Jsem ochoten bojovat za Jeho království Jeho způsobem, jsem ochoten přijat na sebe sliny výsměchu, potupy a nepochopení? Vždyť ten, kdo má naději na budoucí odměnu v nebeském království, je přinejmenším považován za snílka, idealistu či hlupáka. Je přece třeba žít naplno, užívat si života, ať to stojí, co to stojí, dokonce i kdyby kvůli tomu někdo musel zemřít. (Třeba nenarozené děti, kterých se z důvodu svého pohodlí účinně nezastanu.)

Tím spíše budu považován nejen za snílka, ale i za nepřítele pozemského humanistického „království“, jestliže budu hájit právo Krista Krále a Jeho Církve na ovlivňování pozemských záležitostí společnosti tak, aby všichni lidé žili podle Božího zákona, podle Pravdy. Jsem ochoten zaplatit tuto cenu? Které království vyberu, království lži nebo království Pravdy?

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Slovíčko se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Slovíčko – svátek Krista Krále

  1. Pingback: Slovíčko ke svátku Krista Krále « Aktuality

  2. Pingback: Rozhlédnutí 2011/10/30 « Duše a hvězdy

Komentáře nejsou povoleny.