Závaznost II. vatikánského koncilu – diskuze nekončí

Deník LʼOsservatore Romano uveřejnil 2. prosince článek Mons. Fernanda Ocárize O závaznosti Druhého vatikánského koncilu. Ačkoliv autor v úvodu článku zmiňuje blížící se 50. výročí II. vatikánského koncilu, zdá se, že spíše než toto výročí byl podnět k napsání článku jiný: zprávy o tom, že Kněžské bratrstvo sv. Pia X. připravuje odpověď na naukovou preambuli, která jim byla předána vatikánskou komisí na závěr vzájemných rozhovorů, a že odpověď bude s největší pravděpodobností kritická. Je známo, že diskuze se točí především kolem několika sporných bodů vyplývajících z koncilních dokumentů (náboženská svoboda, ekumenismus a kolegialita biskupů) a tak se tedy vše koncentruje v otázce interpretace a závaznosti II. vatikánského koncilu. Je také možné, že článek Mons. Ocárize má ještě jednou zdůraznit postoj Vatikánu a možná i varovat věřící před otvíráním se na argumenty FSSPX.

Ne všichni katolíci však vědí, že otázky ohledně správné interpretace a závaznosti II. vatikánského koncilu si nekladou pouze členové a příznivci FSSPX či např. sedesvakantisté. K článku Mons. Ocárize se vyjádřil Mons. Gherardini, a to na blogu Disputationes theologicae redigovaném Institutem Dobrého Pastýře (který má mimo jiné již od svého založení „dovoleno“ teologicky polemizovat s některými spornými koncilními a pokoncilními interpretacemi). Mons. Brunero Gherardini, emeritní papežský teolog a význačný představitel tzv. „Římské školy“, se na tomto blogu ovšem k otázkám závaznosti magisteria vyjádřil již dříve v článku Valore „magisteriale“ del Vaticano II. Těmto otázkám se také věnoval ve své knize Concilio ecumenico Vaticano II. Un discorso da fare (Ekumenický Druhý vatikánský koncil: diskuze, která je velmi potřebná).

V článku Církev – Tradice – Magisterium se Mons. Gherardini věnuje především problémům souvisejícím s přesným určením významu a hranic autentického církevního magisteria. V podstatě polemizuje s některými názory a interpretacemi Mons. Ocárize a zdůrazňuje, že je třeba rozlišovat mezi soukromými názory představitelů magisteria, dále slavnostním a vrcholným projevem magisteria na koncilu (který není automaticky neomylný) a neomylným učením dogmaticky a definitivně zformulovaným. Upozorňuje také na to, že ani magisterium si nemůže nárokovat úlohu být nějakou „nadcírkví“, ale že je to především diakonia – služba Církvi. Jak připomíná v závěru článku, problémem II. vat. koncilu není to, že by nebyl výrazem magisteria, ale to, že není ve všech bodech zřejmá jeho kontinuita s Tradicí, ačkoliv je v podstatě deklarována.

Tento nový příspěvek do otevřené diskuze o koncilu, ve které jsou na straně těch, co jsou daleko od jeho nekritického přijetí a spolknutí všeho co obsahují koncilní dokumenty „i s navijákem“, také např. biskup Athanasius Schneider (navrhující vytvořit Syllabus pokoncilních omylů), ale i katoličtí laikové, signatáři Prosby k Benediktu XVI. za důkladnější přezkoumání Druhého vatikánského koncilu, a jistě i jiní ne mediálně známí obyčejní kněží či laici, ukazuje, že skutečné ovoce koncilu není zdaleka tak jednoznačné, jak bývá někdy uváděno. Výstižně to vyjádřil jeden z francouzských blogařů: „Mnozí z nás nejsou ani teologové ani představitelé magisteria. Ale mnozí jsme postaveni do velmi nepříjemné situace, neboť nemáme vyjasněnu podstatnou otázku našeho křesťanského života. Jestliže ještě po padesáti letech od Druhého vatikánského koncilu zůstává tolik pochybností, otázek a obav, nebylo by dobré, aby teologové začali skutečně a klidně debatovat, bez používání zbraně exkomunikace, kterou právoplatně nevlastní? Pak by věřící mohli být magisteriem poučeni.“

K tomuto přání se nemohu nepřipojit a modlit se za jeho uskutečnění a také za to, aby takových „bílých vran“ jako Mons. Gherardini nebo biskup Schneider bylo mezi katolickými biskupy a teology mnohem více!

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Život Církve se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

9 reakcí na Závaznost II. vatikánského koncilu – diskuze nekončí

 1. Daniel Zouhar napsal:

  Perfektní. Vřelé vám tento podnětný článek Pán Bůh odplať! Tohle jsem potřeboval si přečist! Syllabus pokoncilních omylů by byl rozhodně příhodný a ten podnětný příspěvek katolického blogaře – je mi nesmírně blízký. 😉

 2. Pingback: Závaznost II. vatikánského koncilu – diskuse nekončí « Aktuality

 3. Lukáš Biskupický napsal:

  Se stále prohlubující se krizí náboženského života k diskuzi musí dojít. Tomu se nikdo neubrání, ať se bude snažit sebevíc….

 4. karmelita napsal:

  Tak toto je super!! Díky za článek, moc povzubudil… jeho obsah přináší alespoň částečně novou naději na skutečnou obrodu církve – částečnou proto, že „levé“ křídlo v církvi se bude bránit zuby nehty připustit, že je vůbec něco špatně…a ono je – a moc!

 5. Paul Max napsal:

  Vždy věrný syn Církve arcibiskup Lefebvre správně předpověděl, že teprve čas ukáže pravdu: až světlo tradice zazáří v temnotách… Revize koncilu je nutná, stejně tak bude jednou nutný úplný zákaz NOM papežem. Závazný ritus byl již jednou provždy vyhlášen sv. Piem V. Proto nemůže být nikdy nahrazen žádným NOMem, ani ničím jiným. Pokud si snad někdo z hierarchie myslel, že NOMem bude „dělat věci líp“, Pán Bůh jej ponechal, aby se sám přesvědčil, že bez Něj nelze opravdu nic činit… Ještě to bude asi chvilku tvrvat, ale ten čas obrácení a „revize“ musí přijít. Po ovoci se pozná strom. Co jiného je NOM, než právě „plod“ tohoto nešťastného koncilu? Nelze přeci beztrestně znásilnit Svatou liturgii a pak tento „…. ritus“ nutit jako „závazný“. Bůh to takto jistě nemůže ponechat a jistě také nezůstane nikomu nic dlužen. Bohudík, bohužel.

  • frafranciscus napsal:

   Váš komentář to automaticky spadl do spamu, teď jsem ho objevil a schválil. Dovolil jsem si ovšem cenzurovat jistý silný výraz o novém ritu, který jste použil. Zkuste psát více věcně a méně afektovaně.

 6. frafranciscus napsal:

  Pro ty, kdo třeba trochu rozumí: polský překlad článku Mons. Gherardiniho Církev – Tradice – Magisterium je zde https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4_xHxezC4PzZWU3YWRlYTEtZWE0Mi00N2UxLWJmNDUtZjI1NDg4YWZjZGUw&hl=en_US

 7. frafranciscus napsal:

  Česky se objevila nová reakce na článek Mons. Ocarize http://rexcz.blogspot.com/2012/01/debata-o-dvk-p-gleize-reaguje-na-msgr.html. Náročný, ale velmi závažný text.

Komentáře nejsou povoleny.