Slovíčko – Oktáv Narození Páně (Obřezání Páně).

Sv. Evangelium podle Lukáše (2, 21).

Za onoho času, když se naplnilo dní osm, aby Dítko bylo obřezáno, nazvali jméno jeho Ježíš, kterým bylo nazváno od Anděla, prve než se počalo v životě.

Bůh Otec od věků pojal záměr spasit lidstvo prostřednictvím svého Syna – Slova, které se mělo stát tělem. Jeho jméno je Ježíš – Jahve (Bůh) zachraňuje. Panna Maria se sv. Josefem ho nazvali takovým jménem, které jim oznámil anděl. Anděl – posel však jen překazuje Boží vůli. Vidíme v tomto případě „řetězec poslušnosti“. Anděl poslouchá Boha a překazuje Jeho vůli, Panna Maria při andělově zvěstování poslušně přijímá tuto vůli a zřejmě právě ona ji pak dále překazuje Josefovi, který v jednotě s ní Dítě takto nazývá. Tento „řetězec poslušnosti“ je završen poslušností Božího Syna, který se stává člověkem a z ohledu na spásu lidí se poslušně podrobuje starozákonnímu předpisu o obřízce, která je předobrazem novozákonního křtu sv.

Někdy se můžeme setkat s názorem, že Bůh nás miluje a dává nám svobodu, tak načpak plnit nějaké předpisy, stačí Ho přece uctívat vnitřně, srdcem. Ale právě sám Boží Syn nám ukazuje, že poslušnost realizovaná konkrétním způsobem se Bohu líbí. On přece jako Boží Syn žádnou obřízku nepotřeboval. Poslušně však již jako osmidenní dítě prolévá první kapky své krve, aby nám ukázal cestu poslušnosti vůli Otcově, která jedině vede ke spáse.

Bůh zachraňuje – ale ne bez naší účasti, bez naší poslušnosti Jeho vůli. Proto např. ten, kdo ví, že Bůh požaduje, aby každý věřící v Něho byl pokřtěn a že každý pokřtěný má dále jít konkrétní cestou poslušnosti v Církvi vyjádřenou především přijímáním svátostí jako Bohem ustanovených prostředků k naší spáse, a nejde touto cestou, nemůže být Bohem zachráněn. Je pak tedy s velkým otazníkem, zda např. katolík, který se pouze verbálně hlásí k „nějakému Bohu“ (či bohu?) a před svou smrtí nepožádá o návštěvu kněze a přijetí svátostí, bude spasen. Ježíš Kristus totiž sice svou obětí na Golgotě zrušil starozákonní obřadní předpisy, nezrušil však tím zásadu, že Boha je třeba uctívat konkrétním – Jím určeným způsobem, který nyní poznáváme prostřednictvím Církve.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Slovíčko se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.