Přečetl jsem (3)

Katolická Církev je v daleko větší míře než jakákoliv jiná společnost společností pravdivou, protože předkládá pravdu a chrání ji před omylem. Jejímu svědectví proto musíme věřit s jistotou, zvláště tehdy, když odsuzuje lež obsaženou v bludech týkajících se víry a mravů…

Ve věcech týkajících se víry a mravů je Církev neomylná, protože jejímu prvnímu zástupci řekl Kristus: „Prosil jsem za tebe, Petře, a ty jednou po svém obrácení posiluj své bratry“ (Lk 22,32). Augustin říká, že by nevěřil Evangeliu, kdyby nevěřil katolické Církvi. Pro něj je tedy zřejmé, že se nevěří knihám svatého kánonu (Svatého Písma), jestliže se nejprve nevěří Církvi, která potvrzuje a ověřuje svaté knihy a jejich obsah. Některé knihy mají svou vážnost také z ohledu na jejich autory, ale nedrželi bychom se jich pevně, jestliže bychom nevěřili Církvi, která je schvaluje a svědčí o pravosti jejich autorů. Proto Augustin říká: „Evangelium Nazarejských nepřijmu, protože nebylo přijato Církví“.

To, co je hlásáno v celé Církvi (jako všeobecná pravda), není něčím neutrálním, něčím k čemu bychom mohli zaujmout jakýkoliv postoj. Proto věřící, který dochází k poznání této pravdy, je povinen jí věřit. Jestliže má někdo učitele, a ten předkládá něco nového, není povinen tomu věřit, ale musí se nejprve zeptat Církve, a tak unikne omylu. To platí i v morálních otázkách: nesmí se tvrdit, že je nějaká věc zakázaná nebo dovolená, do té doby, dokud se k tomu Církev nevyjádří, a pokud se týká nějakých soukromých mínění a názorů, my se musíme vždy držet všeobecného učení…

Bylo by nebezpečnou věcí mýlit se nejen v tom, co pochází z apoštolských spisů, ale také v tom, co musíme vyznávat z ohledu na všeobecnou Tradici Církve. Je to tak proto, že Pán v Evangeliu neučí všemu, co se týká udílení svátostí. Vždyť přece řekl: „Ještě mnoho mám mluvit k vám, ale nemůžete to nyní snést. Až však přijde onen Duch pravdy, povede vás k celé pravdě“ (J 16,12-13). Proto nás Duch Svatý naučil mnoho věcí, které nebyly zapsány v Evangeliích. A tak nám některé věci byly předány písemně a jiné prostřednictvím Tradice.

Podobně vznikly v různých obdobích různé symboly (Vyznání víry). Stalo se to z ohledu na vznik jednotlivých herezí, protože když vznikla nějaká hereze, bylo nutné objasnit tu pravdu, kterou hereze odmítala. Tato pravda byla již dříve ve víře obsažena, ale nebyla dost přesně definována, až dokud nebyla představena protivníkům.

Bl. Jan Duns Scotus, Ordinatio, překlad z polštiny

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

6 reakcí na Přečetl jsem (3)

 1. veritas napsal:

  Ježíš nepřišel ustanovit náboženský ….

  • frafranciscus napsal:

   Váš komentář není přímo k tématu, tak jen krátce odpovídám, abyste věděl, že jsem ho četl.
   Toto je blog, kde je hlavním cílem pozitivní výklad katolického učení, a to především v otázkách duchovního života. Není to blog diskuzní. Pokud se mnou nesouhlasíte, máte vlastní představu o křesťanství a nechcete se hlouběji zamýšlet nad tím, co píši, nemusíte zde chodit.

 2. cinicus napsal:

  Duch svatý nikdy nepopíral Písmo jím napsané, ale vždy Ho naplňuje, proto, to co popírá Písmo není od Boha

  • frafranciscus napsal:

   No, já tedy nevím nic o tom, že by Duch svatý psal… Ale asi máte na mysli to, že inspiroval ty, kteří Písmo napsali. Pokud to chápete takto (a takto to třeba chápat), tak proč by Duch svatý také nemohl inspirovat ty, kteří Písmo sv. vykládají a ty, kteří učí pravdám víry a předávají je ústně? (To je katolické chápání.) Cožpak On není všemohoucím Bohem? Chcete Boha omezovat v Jeho působení?

 3. cinicus napsal:

  Já Ho neomezuji, omezuje Ho právě římskokatolická církev, protože popírá pravdy Jim předané ve Svatém Písmu. 2.Tim 3,16 „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti“
  Diskuse o Bohu je velice důležitá, proč se ji tolik bráníte? Máte strach?

  • frafranciscus napsal:

   Ne, strach nemám, pouze nemám tolik času na pořádnou diskuzi a jak jsem již napsal, toto není apologetický nebo diskuzní blog, ty můžete najt jinde a tam se „vyřádit“. Pokud chcete ale diskuzi, napište mi na mail, který zde na blogu najdete. Můžeme začít třeba tímto: kterou konkrétní pravdu popírá katolická Církev? Napište pouze jednu a budeme o té jedné diskutovat, nemá smyslu přeskakovat z tématu na téma.

Komentáře nejsou povoleny.