Archiv pro rubriku: Slovíčko

Slovíčko – 1. neděle adventní

Sv. Evangelium podle Lukáše (21, 25-33). Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým: Budou znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách, a na zemi bude úzkost mezi národy pro bezradnost nad hukotem moře a příbojů, takže lidé … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , ,

Slovíčko – 24. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (24, 15-35). Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým: Když uzříte ohavnost zpuštění, která jest předpověděna od Proroka Daniele, kterak stojí na místě svatém – kdo to čte, rozuměj – tehda, kdo jsou v Judsku, … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: ,

Slovíčko – 22. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (22, 15-21). Za onoho času fariseové odešedše radili se, kterak by Ježíše polapili v řeči. I poslali k němu učedníky své s herodiány řkouce: Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a cestě Boží v pravdě učíš a nedbáš … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky:

Slovíčko – 21. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (18, 23-35). Za onoho času pověděl Pán Ježíš učedníkům svým podobenství toto: Podobno jest království nebeské králi, který chtěl počet klásti se služebníky svými. A když počal počet klásti, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: ,

Slovíčko – svátek Krista Krále

Sv. Evangelium podle Jana (18, 33-37). Za onoho času řekl Pilát k Ježíšovi: Ty jsi král židovský? Ježíš odpověděl: Sám od sebe to pravíš, či jiní pověděli ti o mně? Pilát odpověděl: Zdali jsem já Žid? Národ tvůj a velekněží … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , | 2 komentáře

Slovíčko – 19. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (22, 1-14). Za onoho času mluvil Pán Ježíš k velekněžím a fariseům v podobenstvích řka: Podobno jest království nebeské králi, kterýž učinil svatbu synu svému. I poslal služebníky své, aby povolali pozvané na svatbu; ale nechtěli … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , , | 2 komentáře

Slovíčko – 18. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (9, 1-8). Za onoho času Pán Ježíš vstoupiv na lodičku, přeplavil se a přišel do města svého. A hle, přinesli k němu ochrnulého, ležícího na loži. A vida Ježíš víru jejich, řekl ochrnulému: Doufej, synu, odpouštějí … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: ,