Modlitby

Hlavní modlitby františkánské tradice

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
Lat.: Adoramus Te, sanctisime Domine lesu Chiste, hic et ad omnes ecclesias tuas, quae sunt in toto mundo, et benedicimus Tibi, quia per sanctam crucem Tuam redemisti mundum.
Nebo kratší verze: Adoramus Te, Christe, et benedicimus Tibi, quia per sanctam crucem Tuam redemisti mundum.
*****
Ať uchvátí, prosím, Pane, ohnivá a sladká moc tvé lásky mou duši skrze všechno, co je zde pod nebem, abych zemřel láskou k tvé lásce, jako tys zemřel z lásky k mé lásce.   (Modlitba Absorbeat)
*****
Všemohoucí, nejvýš svatý, nejvyšší a největší Bože, největší dobro, veškeré dobro, úplné dobro, který jediný jsi dobrý. Tobě toužíme vzdávat všechnu chválu, všechnu čest, všechno dobrořečení, a toužíme vždycky s tebou spojovat všechna dobra. Staň se, staň se! Amen.     (Sv. František, Chvály před hodinkami)
*****
Nejvyšší, slavný Bože,  osvěť temnotu mého srdce a dej mi pravou víru, pevnou naději, dokonalou lásku, hlubokou pokoru, rozum a poznání, abych zachoval tvá přikázání.  Amen.      (Modlitba sv. Františka před křížem v San Damiano)
*****
Všemohoucí, věčný, spravedlivý a milosrdný Bože, dej nám ubohým, abychom kvůli tobě samotnému konali to, co víme, že chceš, a vždy chtěli to, co se ti líbí, abychom vnitřně očištěni, vnitřně osvíceni a ohněm svatého Ducha zapáleni mohli jít ve šlépějích tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, a jen tvou milostí mohli dojít k tobě, Nejvyšší, který v dokonalé Trojici a prosté Jednotě žiješ a kraluješ a jsi oslavován, všemohoucí Bože, po všechny věky věků. Amen.      (Modlitba sv. Františka z Listu generální kapitule)
*****
Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde je tma. Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po pochopení, ale chápal, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.  Amen.
*****
Svatá Panno Maria, nenarodila se na světě tobě rovná mezi ženami, dcero a služebnice nejvyššího Krále, nebeského Otce, Matko našeho nejsvětějšího Pána Ježíše Krista, nevěsto Ducha svatého. Pros za nás se svatým archandělem Michaelem a všemi nebeskými zástupy i všemi svatými u svého nejsvětějšího milovaného Syna, našeho Pána a Mistra.     (Sv. František, Antifona z Hodinek o utrpení Páně)
*****
Zdrávas, svatá Paní, přesvatá Královno, Boží Rodičko Maria, Panno učiněná církví a vyvolená od nejsvětějšího Otce z nebes, tebe posvětil svým nejsvětějším milovaným Synem a Duchem Utěšitelem, v tobě byla a jest celá plnost milosti a všechno dobro. Zdrávas, jeho dome, zdrávas, jeho stánku, zdrávas, jeho příbytku, zdrávas, jeho roucho, zdrávas, jeho služebnice, zdrávas, jeho Matko, a buďte pozdraveny, vy všechny svaté ctnosti, které milostí a osvícením Ducha svatého jste vlévány do srdcí věřících, abyste je z nevěřících udělaly věřícími Bohu.    (Sv. František, Pozdravení blahoslavené Panny Marie)
Reklamy

Zanechat odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s