Archiv pro měsíc: Listopad 2011

Cesta očisty

Křesťan, který prožil první obrácení, je Duchem Sv. veden k vykročení na cestu očisty, která je zároveň cestou následování jeho Mistra, Ježíše Krista. Jeho hlavní povinností na této etapě duchovní pouti je unikání hříchu a boj proti vášním. Musí usilovat o … Pokračování textu

Rubriky: Spiritualita | Štítky: , , | 2 komentáře

Slovíčko – 1. neděle adventní

Sv. Evangelium podle Lukáše (21, 25-33). Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým: Budou znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách, a na zemi bude úzkost mezi národy pro bezradnost nad hukotem moře a příbojů, takže lidé … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , ,

Dopis Adéle (2)

Milá Adélo, Tímto druhým dopisem pokračuji v odpovědi na Tvé otázky. Budu se ještě dále zamýšlet nad otázkou hudby, dnes však půjde o případy, kdy se koná Výstav Nejsvětější svátosti. Ptala ses mě konkrétně na delší noční adorace, kdy může mít … Pokračování textu

Rubriky: Liturgie, Spiritualita | Štítky: , , | 7 komentářů

Slovíčko – 24. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (24, 15-35). Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým: Když uzříte ohavnost zpuštění, která jest předpověděna od Proroka Daniele, kterak stojí na místě svatém – kdo to čte, rozuměj – tehda, kdo jsou v Judsku, … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: ,

Slovíčko – 22. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (22, 15-21). Za onoho času fariseové odešedše radili se, kterak by Ježíše polapili v řeči. I poslali k němu učedníky své s herodiány řkouce: Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a cestě Boží v pravdě učíš a nedbáš … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky:

Dopis Adéle

Milá Adélo, Zamýšlel jsem se nad tím, jak Ti nejlépe odpovědět na mnohé Tvé otázky. Jsou to témata velmi obsáhlá, takže to nepůjde najednou. Zatím bych se vyjádřil jen k jedné věci, o které jsme spolu hovořili, a to je téma … Pokračování textu

Rubriky: Liturgie | Štítky: , , | 2 komentáře

Slovíčko – 21. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (18, 23-35). Za onoho času pověděl Pán Ježíš učedníkům svým podobenství toto: Podobno jest království nebeské králi, který chtěl počet klásti se služebníky svými. A když počal počet klásti, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: ,