Archiv pro rubriku: Spiritualita

Cesta sjednocení

Přechod z cesty očistné na cestu osvícení probíhá prostřednictvím očisty (tzv. noci) smyslů. Podobně z cesty osvětné se přechází na cestu sjednocení, která je cestou dokonalých, prostřednictvím očisty (tzv. noci) ducha. Tato krize duchovního života je podle sv. Tomáše analogická ke krizi, … Pokračování textu

Rubriky: Spiritualita | Štítky: , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cesta sjednocení

Mariina velikonoční víra

Podle naší řádové tradice vyjádřené v sedmiradostném růženci, se Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání zjevil nejprve své Matce Panně Marii. V šestém tajemství tohoto růžence se modlíme: „…Ježíš, kterého jsi, Neposkvrněná Panno, zmrtvýchvstalého s radostí první pozdravila“. V Písmu sv. … Pokračování textu

Rubriky: Spiritualita | Štítky: , | Komentáře: 1

Cesta osvětná

Začátečníci v duchovním životě, kteří spolupracují s Boží milostí, postupně vzrůstají v ctnostech. Díky krizi citového prožívání vztahu k Bohu (trpné očišťování smyslů) se mění způsob jejich modlitby a vstupují na cestu osvětnou. Podstatným rysem této etapy duchovního života je především upevnění a pokrok … Pokračování textu

Rubriky: Spiritualita | Štítky: , , , , | 7 komentářů

Vánoce s Mistrem Vyšebrodského oltáře

Scéna Narození Pána Ježíše bývá na obrazech či ikonách představována různě. Mnohá znázornění, především na ikonách, jsou velmi bohatá a obsahují mnoho myšlenek a podnětů k modlitbě. Budeme si však všímat pouze jedné věci – jak se v těchto zobrazeních ukazuje postoj … Pokračování textu

Rubriky: Spiritualita, Umění | Štítky: , , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoce s Mistrem Vyšebrodského oltáře

Cesta očisty

Křesťan, který prožil první obrácení, je Duchem Sv. veden k vykročení na cestu očisty, která je zároveň cestou následování jeho Mistra, Ježíše Krista. Jeho hlavní povinností na této etapě duchovní pouti je unikání hříchu a boj proti vášním. Musí usilovat o … Pokračování textu

Rubriky: Spiritualita | Štítky: , , | 2 komentáře

Dopis Adéle (2)

Milá Adélo, Tímto druhým dopisem pokračuji v odpovědi na Tvé otázky. Budu se ještě dále zamýšlet nad otázkou hudby, dnes však půjde o případy, kdy se koná Výstav Nejsvětější svátosti. Ptala ses mě konkrétně na delší noční adorace, kdy může mít … Pokračování textu

Rubriky: Liturgie, Spiritualita | Štítky: , , | 7 komentářů

Tři období duchovního života

Duchovní život křesťana je proces, cesta růstu od počátečních darů, závdavku věčného života (por. Ř 8,23; 2 Kor 1,22; 5,5) přijatého darem v iniciačních svátostech, k jeho naplnění v Božím království. Katoličtí duchovní autoři ho nejčastěji dělí na tři období, nazývané také někdy … Pokračování textu

Rubriky: Spiritualita | Štítky: , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tři období duchovního života

Podstata a význam duchovního života

Bůh je láska (por. 1 J 4,8). Z lásky stvořil člověka a chce jeho dobro, jeho štěstí. Zve ho do svého království. Bůh se zjevuje člověku, který Ho poznává jako zároveň blízkého i vše převyšujícího, immanentího i transcendentního. Podle R. Otta … Pokračování textu

Rubriky: Spiritualita | Štítky: , , , , | 5 komentářů

Sv. Basil Veliký – úsilí o jednotu

Katolická Církev, založená Ježíšem Kristem jako jedna a jediná, již ve svých počátcích zakoušela zápas o vnitřní jednotu (por. Sk 20,29n; 1K 1,10-13). Ten zápas probíhá po celou její historii až dodnes. Byla zde i období relativního klidu a hluboké … Pokračování textu

Rubriky: Historie | Štítky: , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sv. Basil Veliký – úsilí o jednotu

Krakovská mystička blahoslavená Anděla Salawa

Královské město Krakov je městem světců. Během jeho tisícileté historie zde mnozí známí a také u nás uctívaní světci žili (např. sv. Stanislav, sv. Jan Kentský), ostatky jiných zde byly přeneseny a dodnes jsou zde uctívány (sv. Florián). Také Krakov … Pokračování textu

Rubriky: Spiritualita | Štítky: , , , | 5 komentářů