Archiv pro rubriku: Slovíčko

Slovíčko – 2. neděle po Zjevení Páně

Sv. Evangelium podle Jana (2, 1-11). Za onoho času byla svatba v Káně galilejské; a byla tam Matka Ježíšova. Byl pak pozván na svatbu také Ježíš a učedníci jeho. A když se nedostávalo vína, řekla Matka Ježíšova k němu: Nemají vína. … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , | Komentáře: 1

Slovíčko – Svaté Rodiny

Sv. Evangelium podle Lukáše (2, 42-52). Když byl Ježíš ve dvanácti letech, oni podle obyčeje svátkového šli do Jerusalema; a když se po uplynutí svátečních dnů vraceli, zůstal pacholík Ježíš v Jerusalemě, aniž to zpozorovali rodiče jeho. Domnívajíce se pak, že … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , , | Komentáře: 1

Slovíčko – Oktáv Narození Páně (Obřezání Páně).

Sv. Evangelium podle Lukáše (2, 21). Za onoho času, když se naplnilo dní osm, aby Dítko bylo obřezáno, nazvali jméno jeho Ježíš, kterým bylo nazváno od Anděla, prve než se počalo v životě. Bůh Otec od věků pojal záměr spasit lidstvo … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slovíčko – Oktáv Narození Páně (Obřezání Páně).

Slovíčko – Hod Boží vánoční, druhá mše sv.

Sv. Evangelium podle Lukáše (2, 15-20). Za onoho času pastýři pravili k sobě vespolek: Pojďme až do Betléma a vizme tu událost, kterou Pán oznámil nám. I přišli s chvátáním a nalezli Marii a Josefa i dítko položené v jeslích. A uzřevše to, … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slovíčko – Hod Boží vánoční, druhá mše sv.

Slovíčko – 4. neděle adventní

Sv. Evangelium podle Lukáše (3, 1-6). Roku patnáctého panování císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a Herodes byl tetrarchou v Galilei, Filip pak, bratr jeho, tetrarchou krajiny iturejské a trachonitské, a Lysanias tetrarchou abilínským, za nejvyšších kněží Annáše a Kaifáše … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , | 8 komentářů

Slovíčko – 3. neděle adventní

Sv. Evangelium podle Jana (1, 19-28). Za onoho času k Janovi poslali židé z Jerusalema kněze a levity, aby se ho otázali: Ty, kdo jsi? I vyznal a nezapřel; a vyznal: Já nejsem Kristus. I otázali se ho: Co tedy? Eliáš jsi … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slovíčko – 3. neděle adventní

Slovíčko – 2. neděle adventní

Sv. Evangelium podle Matouše (11, 2-10). Za onoho času Jan uslyšev ve vězení o skutcích Kristových, poslal k němu dva z učedníků svých a vzkázal mu: Ty-li jsi ten, který přijíti má, či jiného čekáme? A Ježíš odpovídaje řekl jim: Jděte a … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slovíčko – 2. neděle adventní

Slovíčko – 1. neděle adventní

Sv. Evangelium podle Lukáše (21, 25-33). Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým: Budou znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách, a na zemi bude úzkost mezi národy pro bezradnost nad hukotem moře a příbojů, takže lidé … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slovíčko – 1. neděle adventní

Slovíčko – 24. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (24, 15-35). Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým: Když uzříte ohavnost zpuštění, která jest předpověděna od Proroka Daniele, kterak stojí na místě svatém – kdo to čte, rozuměj – tehda, kdo jsou v Judsku, … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slovíčko – 24. neděle po Svatém Duchu

Slovíčko – 22. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (22, 15-21). Za onoho času fariseové odešedše radili se, kterak by Ježíše polapili v řeči. I poslali k němu učedníky své s herodiány řkouce: Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a cestě Boží v pravdě učíš a nedbáš … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slovíčko – 22. neděle po Svatém Duchu