Archiv pro měsíc: Říjen 2011

Slovíčko – svátek Krista Krále

Sv. Evangelium podle Jana (18, 33-37). Za onoho času řekl Pilát k Ježíšovi: Ty jsi král židovský? Ježíš odpověděl: Sám od sebe to pravíš, či jiní pověděli ti o mně? Pilát odpověděl: Zdali jsem já Žid? Národ tvůj a velekněží … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , | 2 komentáře

Duch katolických misií

Papež Pius XI. před 85 lety vyhlásil předposlední neděli října za neděli misijní. Mešní sbírka z této neděle je určena na potřeby misií a kromě toho v některých farnostech probíhají i různé jiné aktivity, jako např. pečení a rozdávání „misijních koláčů“, … Pokračování textu

Rubriky: Život Církve | Štítky: , , | 4 komentáře

Slovíčko – 19. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (22, 1-14). Za onoho času mluvil Pán Ježíš k velekněžím a fariseům v podobenstvích řka: Podobno jest království nebeské králi, kterýž učinil svatbu synu svému. I poslal služebníky své, aby povolali pozvané na svatbu; ale nechtěli … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , , | 2 komentáře

Kázání na Slezské pouti, Cvilín 15. 10. 2011

Drazí bratři a sestry! Jsme v týdnu modliteb za Ostravsko – opavskou diecézi, v týdnu duchovní přípravy na slavnost sv. Hedviky a oslavu 15. let od založení diecéze. Při plánování data této naší pouti se s touto skutečností nepočítalo, ale … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , , , , | 5 komentářů

Slovíčko – 18. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (9, 1-8). Za onoho času Pán Ježíš vstoupiv na lodičku, přeplavil se a přišel do města svého. A hle, přinesli k němu ochrnulého, ležícího na loži. A vida Ježíš víru jejich, řekl ochrnulému: Doufej, synu, odpouštějí … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slovíčko – 18. neděle po Svatém Duchu

Slovíčko – 17. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (22, 34-46). Za onoho času přistoupili fariseové vespolek k Ježíši. I otázal se ho jeden z nich, učitel zákona, pokoušeje ho: Mistře, které přikázání v zákoně jest veliké? Ježíš pak řekl jemu: Milovati budeš Pána, Boha svého, z celého srdce … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slovíčko – 17. neděle po Svatém Duchu

Podstata a význam duchovního života

Bůh je láska (por. 1 J 4,8). Z lásky stvořil člověka a chce jeho dobro, jeho štěstí. Zve ho do svého království. Bůh se zjevuje člověku, který Ho poznává jako zároveň blízkého i vše převyšujícího, immanentího i transcendentního. Podle R. Otta … Pokračování textu

Rubriky: Spiritualita | Štítky: , , , , | 5 komentářů

Slovíčko – 16. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Lukáše (14, 1-11). Za onoho času vešel Pán Ježíš v sobotu do domu jednoho z náčelníků farisejských, aby tam poobědval; a oni ho pozorovali. A hle, jeden člověk vodnatelný byl před ním. I promluvil Ježíš a řekl k zákoníkům a … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slovíčko – 16. neděle po Svatém Duchu