Sakrální hudba

Salve, Sancte Pater, patriae lux, forma Minorum: Virtutis speculum, recti via, regula morum; Carnis ab exilio duc nos ad regna polorum.

Buď zdráv, svatý Otče, světlo vlasti, příklade menšího bratra, zrcadlo ctností, správného života, pravidlo mravů: Veď nás z vyhnanství do nebeského království.

>>>

Si quaeris miracula, mors, error, calamitas, daemon, lepra, fugiunt, aegri surgunt sani. Cedunt mare, vincula, membra, resque perditas; petunt et accipiunt iuvenes et cani.

Pereunt pericula, cessat et necessitas, narrent hi qui sentiunt, dicant Paduani. Cedunt mare, vincula…  Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.  Cedunt mare, vincula…

K. Ora pro nobis, beate Antoni.    V. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus: Ecclesiam Tuam, Deus, beati Antonii Confessoris atque Doctoris commemoratio votiva laetificet, ut spiritualibus semper muniatur auxiliis et gaudiis perfrui mereatur aeternis. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Zde jsou divy, hledáš-li je: neštěstí, smrt, všechen blud, malomocnost, ďábel prchne, uzdraví se chromý úd. Moře klesne, pouta spadnou; Antonín ti najde zas, co jsi ztratil a co hledáš celý den a celý čas. 

Neštěstí a bída zmizí, najdeš zase v světě ráj; to ti hlásá město cizí, paduánský celý kraj. Moře klesne, pouta spadnou…  Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.  Moře klesne, pouta spadnou…

K. Oroduj za nás, svatý Antoníne.    V. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Dej, ó Bože, ať se raduje tvá církev, vzpomínajíc na sv. Antonína, tvého vyznavače, aby byla v duchovních potřebách podporována vždycky tvou pomocí a zasloužila požívati věčných radostí. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

>>>

Tota pulchra es, Maria. Tota pulchra es, Maria. Et macula originalis non est in te. Et macula originalis non est in te. Tu gloria Jerusalem. Tu laetitia Israel. Tu honorificentia populi nostri. Tu advocata peccatorum. O Maria, o Maria, Virgo prudentissima. Mater clementissima. Ora pro nobis. Intercede pro nobis ad Dominum Iesum Christum.

K. In conceptione tua, Virgo, immaculata fuisti.    V. Ora pro nobis Patrem, cuius Filium peperisti.          

Oremus: Deus, qui per immaculatam Virginis conceptionem dignum Filio tuo habitaculum praeparasti; quaesumus, ut qui ex morte eiusdem Filii tui praevisa eam ab omni labe praeservasti, nos quoque mundos eius intercessione ad Te pervenire concedas. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Tys sláva Jeruzaléma! Tys radost Izraele! Tys čest národa našeho! Tys přímluvkyně hříšníků! Ó, Maria! Panno nejmoudřejší! Matko nejmilejší! Královno andělů! Buď naší orodovnicí u Pána našeho Ježíše Krista! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila!

K. Při svém početí, Panno, zůstalas neposkvrněná   V. Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila!

Modleme se: Bože, jenž jsi neposkvrněným Početím Panny svému Synu připravil důstojný příbytek, jako jsi ji pro předvěděnou smrt svého Syna od všeliké poskvrny uchoval, prosíme, abys i nás její přímluvou očistil a dopřál nám k tobě dojíti. Skrze Krista, Pána našeho. Amen

Reklamy

Zanechat odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s