Archiv pro měsíc: Prosinec 2011

Slovíčko – Hod Boží vánoční, druhá mše sv.

Sv. Evangelium podle Lukáše (2, 15-20). Za onoho času pastýři pravili k sobě vespolek: Pojďme až do Betléma a vizme tu událost, kterou Pán oznámil nám. I přišli s chvátáním a nalezli Marii a Josefa i dítko položené v jeslích. A uzřevše to, … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: ,

Vánoce s Mistrem Vyšebrodského oltáře

Scéna Narození Pána Ježíše bývá na obrazech či ikonách představována různě. Mnohá znázornění, především na ikonách, jsou velmi bohatá a obsahují mnoho myšlenek a podnětů k modlitbě. Budeme si však všímat pouze jedné věci – jak se v těchto zobrazeních ukazuje postoj … Pokračování textu

Rubriky: Spiritualita, Umění | Štítky: , , , , ,

Slovíčko – 4. neděle adventní

Sv. Evangelium podle Lukáše (3, 1-6). Roku patnáctého panování císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a Herodes byl tetrarchou v Galilei, Filip pak, bratr jeho, tetrarchou krajiny iturejské a trachonitské, a Lysanias tetrarchou abilínským, za nejvyšších kněží Annáše a Kaifáše … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , | 8 komentářů

Závaznost II. vatikánského koncilu – diskuze nekončí

Deník LʼOsservatore Romano uveřejnil 2. prosince článek Mons. Fernanda Ocárize O závaznosti Druhého vatikánského koncilu. Ačkoliv autor v úvodu článku zmiňuje blížící se 50. výročí II. vatikánského koncilu, zdá se, že spíše než toto výročí byl podnět k napsání článku … Pokračování textu

Rubriky: Život Církve | Štítky: , , , | 9 komentářů

Slovíčko – 3. neděle adventní

Sv. Evangelium podle Jana (1, 19-28). Za onoho času k Janovi poslali židé z Jerusalema kněze a levity, aby se ho otázali: Ty, kdo jsi? I vyznal a nezapřel; a vyznal: Já nejsem Kristus. I otázali se ho: Co tedy? Eliáš jsi … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: ,

Přečetl jsem (2)

Důslednost Garcia Moreno, pozdější prezident republiky ekvadorské, studoval v Paříži. Hájil víru katolickou, ale nežil podle ní. Kdysi ve společnosti potíral názory protivníků Církve katolické. Jeho přítel mu vmetl do očí námitku: „Vaše důkazy jsou sice pádné; ale vy sám … Pokračování textu

Rubriky: Nezařazené | Štítky:

Slovíčko – 2. neděle adventní

Sv. Evangelium podle Matouše (11, 2-10). Za onoho času Jan uslyšev ve vězení o skutcích Kristových, poslal k němu dva z učedníků svých a vzkázal mu: Ty-li jsi ten, který přijíti má, či jiného čekáme? A Ježíš odpovídaje řekl jim: Jděte a … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: , ,