Archiv pro štítek: odpuštění

Slovíčko – 21. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (18, 23-35). Za onoho času pověděl Pán Ježíš učedníkům svým podobenství toto: Podobno jest království nebeské králi, který chtěl počet klásti se služebníky svými. A když počal počet klásti, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: ,

Slovíčko – 18. neděle po Svatém Duchu

Sv. Evangelium podle Matouše (9, 1-8). Za onoho času Pán Ježíš vstoupiv na lodičku, přeplavil se a přišel do města svého. A hle, přinesli k němu ochrnulého, ležícího na loži. A vida Ježíš víru jejich, řekl ochrnulému: Doufej, synu, odpouštějí … Pokračování textu

Rubriky: Slovíčko | Štítky: ,